Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τη σειρά εκπαιδευτικών video που ετοιμάσαμε ειδικά για εσάς.
Σε πρώτη φάση δείχνουμε απλές λειτουργίες και πως μπορούμε να κάνουμε απλούς χειρισμούς μέσα στο περιβάλλον
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.
Θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας για το περιεχόμενο και τη θεματολογία του καναλιού μας.
 
Φορολογικές Υποθέσεις
 
 
 
 
 
 
 
Φορολογικές Υποθέσεις Επιχειρήσεων
Πως μπορώ να κάνω έλεγχο αν λειτουργεί μια επιχείρηση στην Ε.Ε. (έλεγχος ΑΦΜ - VAT) 
 
 
 
Σχετικά με επιδόματα
 
 
 
Εργατικές - Ασφαλιστικές Υποθέσεις