Ρύθμιση οφειλών προς ΔΟΥ (.. ήρθε νέα, αυτή πάλιωσε)

Καταχώρηση 2013/04/05

Η συνεργάτιδα του γραφείου μας Κυρτέγου Μαρία έχει ετοιμάσει για εσάς τον ακόλουθο οδηγό, για την ρύθμιση των οφειλών (που ευχόμαστε να μην έχετε) προς το Δημόσιο. ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ