Νέα Ρύθμιση Οφειλών σε ΔΟΥ κ Τελωνεία

Καταχώρηση 2013/05/29

Έχουμε ετοιμάσει για εσάς έναν χρηστικό οδηγό, με πολλές πληροφορίες, για την ρύθμιση οφειλών προς τις ΔΟΥ ή και τα τελωνεία  (όπως πάντα αχρείαστο να είναι!!): Ρύθμιση οφειλών