Αλλαγές στον τρόπο έκδοσης στοιχείων και ενημέρωσης βιβλίων

Καταχώρηση 2013/02/15

Καλή σας ημέρα,

Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και εδώ θα επισημάνουμε τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στον πρώην ΚΒΣ και νυν ΚΦΑΣ.