Από το 1995, το λογιστικό γραφείο NOUSTAX δραστηριοποιείται με συνέπεια στην παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών προς τις μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα εργασιών, έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Υπηρεσίες πάντα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες σας.

Μια μικρή επιχείρηση δεν είναι εφικτό να διατηρήσει οργανωμένο εσωτερικό λογιστήριο λόγω κόστους,

έτσι η ανάθεση των διαδικασιών λογιστικής τήρησης και παρακολούθησης σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, αποτελεί μονόδρομο.

Η NOUSTAX, με μία ομάδα έμπειρων συνεργατών, παρέχει πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεων απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο στους τομείς των λογιστικών, φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Στην NOUSTAX εστιάζουμε στα ακόλουθα σημεία:

  • Ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.
  • Αποδέσμευση του επιχειρηματία από χρονοβόρες και ταχέως μεταβαλλόμενες υποχρεώσεις.
  • Ενημέρωση του επιχειρηματία για σημαντικές νομοθετικές αλλαγές σε φορολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης.

                                     

                                                                                                                                                                                     Με εκτίμηση,                                                                                                                                                                                                  εκ μέρους των συνεργατών της  NOUSTAX 

                                                                                                                                                                                  Νούσκας Δ. Ιωάννης