Υπηρεσίες Μισθοδοσίας,  Εργατικά - Ασφαλιστικά

  •  Παρακολούθηση και επιμέλεια διαχείρισης προσωπικού και σχετικών διαδικασιών (συμβάσεων εργασίας,  πρόσληψης, αποχώρησης, απόλυσης κλπ).
  •  Υπολογισμός & Τήρηση Μισθοδοσίας.
  •  Ενημέρωση και Συμβουλές σε θέματα εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  •  Διευθέτηση εργατικών – ασφαλιστικών διενέξεων