1. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή : http://www.efpolis.gr/el/component/efaq/
  2. Για τους πιο αρχάριους του Internet και της τεχνολογίας : http://www.deixtous.gr/
  3. Ιδέες και Οράματα από τους δημιουργούς τους  : http://www.ted.com/
  4. Παρουσίαση χρήσης και αξιοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) : http://www.nbg.gr/microsites/NBGDemo/index_el.html